tl inspirace

AUTOMAELEKTRORADIOSVĚTLO
(1994 - 2000, FCC PUBLIC)

MM Průmyslové spektrum
(2001-2004, MM Publishing, Vogel group)

Týdeník RESPEKT 
(2005)

Běhej
(2010, Behej.com)

Korene
(2009-2014, Obec Slovákov v ČR)

Obnovitelné zdroje energie
(1995, FCC Public)

Světelná technika a osvětlování
(1998, FCC Public)

Ročenka ELEKTRO 
(1995-1999, FCC Public)

Keltské motivy v českých pověstech
J. Svoboda (2001, MMM vydavatelství)

V klínu modrých hor
B. Šimon (2002, MMM vydavatelství)

Povstaňme ke službě (Ruhi 1-7)
(2006-2009, Bahá í nakladatelství) 

Počteníčko pro srdíčko
(2006, Bahá í nakladatelství)

Příběhy o Abdul L-Baháovi 
J. Mehrabi (2007, Bahá í nakladatelství)

Učebnice Ruhi 2 až 7 
(2006-2009, Bahá í nakladatelství)

Počteníčko pro srdíčko
(2006, Bahá í nakladatelství)

Kindergebete
(2007, Bahá í nakladatelství, Vídeň)

Učiň mě zářící hvězdičkou
(2010, Bahá í nakladatelství)

Medonosky
M. Urbanová (2008, Balt-east)

Měsíční hory
M. Urbanová (2008, Balt-east)

Podřipsko - průvodce 
(2009, Vlastivědný spolek Říp)

Bludička velkoměsta 
H. Niklausová (2011, O. Smrček)

Seniori v systéme rezidenciálnej sociálno-edukačnej starostlivosti
C. Határ (2011, Rozlet a česká andragogická společnost)

Trendy v oblasti profesního vzdělávání dospělých
M. Tureckiová, J. Veteška (2011, Rozlet)

Personalizačné a socializačné aspekty rozvoja osobnosti dospelých 
J. Perhács (2011, Rozlet a Česká andragogická spoločnosť)

Příběh obce a zámku Mcely
F. Dudek (2012, O. Smrček pro Obec Mcely)

Společná zařízení v pozemkových úpravách
(2012, Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Pozemkovým úřadem)

Situační a výhledová zpráva PŮDA 
(2012, Odbor rostlinné výroby MZE ČR ve spolupráci s ústředním pozemkovým úřadem)

 

Galerie ukázek budou průběžně doplňovány.

 

Bytové družstvo Ocelář Kladno
Česká asociace pečovatelské služby
Rytmus
Jiří Hofman
InBit ČR
Obec Slovákov v ČR
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR

 

Galerie ukázek budou průběžně doplňovány.

 

Siemens
Uponor
Maincor
2N Telekomunikace
Armstrong Floor Products ČR
PERI
Mefisto
AP spotřebiče Whirlpool

 

Galerie ukázek budou průběžně doplňovány.

 


Mevet
Newtech

 

Galerie ukázek budou průběžně doplňovány.

 
 

VOLNÁ TVORBA

Galerie obrazů bude již brzy doplněna.

 

Galerie ilustrací bude již brzy doplněna.